Konferencja Naukowa


Zapraszamy na Konferencję Naukową:

 

„BLASKI i CIENIE WSPÓŁCZESNEGO PRAWA AUTORSKIEGO...

Konsekwencje, jakie dla ustaw o prawie autorskim i OZZ będzie miała przyjęta Dyrektywa o prawach autorskich i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym"


Warszawa, 25 maja 2019 roku, godz. 10.00
Sala Kolumnowa - Wydział Historyczny - Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Program


Otwarcie konferencji:
prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak - Dziekan Wydziału Zarządzania UW
dr hab. Dorota Sokołowska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego - Przewodnicząca obrad


dr hab. Wojciech Machała, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
„Prawo autorskie bez twórcy? Wybrane problemy podmiotowe prawa autorskiego"


dr hab. Beata Giesen, prof. Uniwersytetu Łódzkiego - Katedra Prawa Cywilnego
„Licencja wieloterytorialna - analiza z perspektywy nowej ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi"

prof. dr hab. Jacek Sobczak
, prof. zw. Uniwersytetu SWPS
„Skutki dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym dla wydawców prasowych"

 

dr Ksenia Kakareko, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego
„Znaczenie dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym dla instytucji kultury

 

dr hab. Grzegorz Tylec, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
„Wolność wypowiedzi, jako uzasadnienie dla ingerencji w prawo autorskie. Uwagi na tle orzecznictwa"

 

mec. Jacek Wojtaś, adwokat, przedstawiciel Izby Wydawców Prasy
„Znaczenie dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych dla wydawców prasy i środowiska twórców"

 

mec. Marcin Mioduszewski, adwokat, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych
„Problemy interpretacji i egzekwowania praw autorskich w praktyce sądowej na przykładzie pressclipingu"


prof. dr hab. Ewa Nowińska, prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
„Krótkie informacje prasowe i ochrona baz danych w świetle praw wydawców"

 

Przerwa na kawę

 

dr hab. Dorota Sokołowska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
„Roszczenie o podwójne wynagrodzenie de lege lata i de lege ferenda"


dr Joanna Błeszyńska-Wysocka, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
„Obowiązująca koncepcja zatwierdzania tabel wynagrodzeń przez
Komisję Prawa Autorskiego"

mec. Michał Błeszyński, radca prawny
„Ustalanie wysokości wynagrodzeń w tabelach zatwierdzanych przez
Komisję Prawa Autorskiego w świetle orzecznictwa sądowego i perspektyw wynikających z nowego sytemu zatwierdzania tych tabel"

 

dr hab. Lech Jaworski, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego
„Prawo dziennikarza jako autora materiału prasowego do anonimatu w świetle przepisów prawa autorskiego"

 

dr Inga Oleksiuk, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego
„Wybrane problemy prawne tzw. sztucznej inteligencji"


Marta de Bazelaire de Ruppierre, prawnik w Wydziale Prawa i Problematyki Międzynarodowej Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
„Dyrektywa o prawach autorskich i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym, a ryzyko naruszenia praw podstawowych użytkowników Internetu"

mec. Łukasz Łyczkowski, adwokat współpracujący z ZAiKS-em
„Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym.
Nowy model licencjonowania eksploatacji utworów w internecie"

Dyskusja / Podsumowanie konferencji
dr hab. Dorota Sokołowska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

 

MECENAT:


Konferencja naukowa została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu:
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL,
Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP
_________________________________________________________________________
RSVP / Zgłoszenie uczestnictwa: Maria Kujcys-Sołobodowska, dossiermk@poczta.onet.pl
Wróć do listy aktualności