Informacja dla Użytkowników


Ze względu na liczne zapytania i pisma przesyłane przez użytkowników, informujemy, że Stowarzyszenie SAWP zmniejszy należność za marzec 2020 r. o 50% oraz nie będzie pobierało wynagrodzeń za publiczne odtwarzanie artystycznych wykonań od tych podmiotów, które musiały zawiesić bądź zamknąć działalność ze względu na epidemię koronawirusa, za okres objęty Rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. oraz 20.03.2020.

W odpowiedzi na otrzymane pisma, będziemy przesyłać skorygowane harmonogramy wpłat w możliwie najszybszym czasie.

 

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

 

Biuro SAWP


Wróć do listy aktualności