Dział Członkowski


Obszary działania:

  • Informacje nt. przysługujących Artystom Wykonawcom praw w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.
  • Informacje nt. korzyści i praw wynikających z członkostwa w SAWP.
  • Informacje i pomoc w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do powierzenia pod ochronę SAWP praw do artystycznych wykonań.