Dział Księgowości


Obszary działania

  • Księgowanie, pobieranie podatku dochodowego oraz wypłata należnych Artystom tantiem.
  • Informacja nt. aktualnych naliczen dla poszczególnych wykonawców.
  • Ewidencja oświadczeń podatkowych oraz rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wystawianie i wysyłanie PIT.
  • Pełna obsługa umów z kontrahentami.