Dział Repartycji


Obszary działania:

  • Informacje nt. wykonań, które są wykazywane przez nadawców radiowych i telewizyjnych.
  • Informacje nt. wykazywanych utworów, których wykonania należy zgłosić aby otrzymać należne tantiemy za ich użytkowanie.
  • Pomoc w wypełnianiu formularzy deklaracyjnych artystycznych wykonań.
  • Repartycja zainkasowanych od użytowników kwot